Obavjest o preseljenju ureda

Obavještavamo sve stranke da od datuma 28.11.2022 smo na novoj lokaciji – Ulica Radoslava Cimermana 64a (kraj restorana Kaiser) na 3. katu