Odluka o zatvaranju dijela lokalne ceste LC 31 002 zbog izvođenja radova na sanaciji mosta u mjestu Novakovec Bisački kod stacionaže 4+052

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije zatvara dio lokalne ceste LC 31 002  u mjestu Novakovec Bisački radi:
  • izvođenja radova na sanaciji mosta stac. 4+052

Odluka o zatvaranju dijela LC 31 002