Odluka o zatvaranju dijela lokalne ceste LC 31 201 od stacionaže 0+000 do 0+700

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije zatvara dio lokalne ceste LC 31 201 zbog:

  • izvođenja radova na sanaciji klizišta od stacionaže 0+000 do 0+700

Odluka o zatvaranju LC 31 201