Odluka o zatvaranju dijela ŽC 3002 radi sanacije mosta u mjestu Komin u 0+043

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije zatvara dio ŽC 3002 u stacionaži km 0+043 zbog radova na sanaciji mosta u mjestu Komin

Odluka o zatvaranju dijela ŽC 3002 – most Komin