Odluka o zatvaranju dijela ŽC 3002 zbog sanacije mosta u mjestu Tomaševac u km 0+224

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije zatvara dio ŽC 3002 u stacionaži km 0+224 zbog radova na sanaciji mosta u mjestu Tomaševac

Odluka o zatvaranju – most Tomaševac