Odluka o zatvaranju dijela ŽC 3005 – sanacija klizišta u km 7+020, 7+390 i 8+070

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije zatvara dio ŽC 3005 u  mjestu Vukovo Selo radi:

  • sanacija klizišta u km 7+020
  • sanacija klizižta u km 7+390
  • sanacija klizišta u km 8+070

Odluka o zatvaranju – klizišta u Vukovom Selu