Odluka o zatvaranju dijela županijske ceste ŽC 1036 od stacionaže 0+285 do stacionaže 1+195

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije zatvara dio županijske ceste ŽC 1036 radi:

  • izvođenja radova interventne sanacije kolnika od stacionaže 0+285 do stacionaže 1+195

Odluka o zatvaranju dijela ŽC 1036