Odluka o zatvaranju dijela županijske ceste ŽC 2195 od stacionaže 5+710 do 8+480

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije zatvara dio županijske ceste ŽC 2195 radi:

  • izvođenja radova na interventnoj sanaciji kolnika i klizišta u mjestu Kupljenovo  od stac. 5+710 do 8+840

Odluka o zatvaranju dijela ŽC 2195