Odluka o zatvaranju dijela županijske ceste ŽC 2237 od stacionaže 1+880 do 3+770

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije zatvara dio županijske ceste ŽC 2237 zbog:

  • izvođenja radova interventne sanacije kolnika od stac. 1+880 do 3+770

Odluka o zatvaranju ŽC 2237