Odluka o zatvaranju dijela županijske ceste ŽC 3008 od stacionaže 4+550 do 5+470

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije zatvara dio županijske ceste  ŽC 3008 od stac. 4+550 do 5+470 zbog:

  • izvođenja radova interventne sanacije kolnika u Topličkoj ulici

Odluka o zatvaranju ŽC 3008 stac. 4+550 – 5+470