Odluka o zatvaranju dijela županijske ceste ŽC 3072 u mjestu Velika Ostrna

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije zatvara dio županijske ceste ŽC 3072 u mjestu Velika Ostrna radi:

  • izvođenja radova na sanaciji mosta kod stacionaže 1+914

Odluka o zatvaranju dijela ŽC 3072