Općina Žumberak, Sošice, izvode se radovi asfaltiranja

Na prometnici ŽC 3297 u naselju Sošice, u općini Žumberak, izvode se radovi asfaltiranja drugog dijela dionice predviđene za presvlačenje novim slojem.