Postavljanja novog sloja asfalta u Pisarovini

Na prometnici ŽC 3108 u Pisarovini, izvode se radovi postavljanja novog sloja asfalta u duljini od 1100 metara, a istovremeno se izvodi uređenje bankina i jaraka.