Povećana sigurnost pješaka u prometu

U Zagrebačkoj županiji pametni pješački prijelazi čuvaju živote svih sudionika u prometu, posebice pješaka.

Postavljanje pametnih pješačkih prijelaza izričito doprinosi sigurnosti pješaka u prometu. Ovakvi prijelazi dobro su osvijetljeni kao i nogostup uz zebru, kako bi vozači sami prijelaz, ali i pješake uočili na vrijeme.