Suglasnost za privremenu regulaciju prometa i izvođenje radova na ŽC 1036 u Općini Rugvica kod stac. 10+613

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije izdaje suglasnost za privremenu regulaciju prometa i izvođenje radova na ŽC 1036 u Općini Rugvica radi:

  • izvođenja radova na sanaciji mosta u Općini Rugvica stac. 10+613

Suglasnost – ŽC 1036  Općina Rugvica