Financijsko izvješće za 2021. godinu

1. Financijsko izvješće za 2021. godinu

1.1. Financijsko izvješće za 1.-6. 2021. godinu

– Financijsko izvješće za 1.-6. 2020.

– Bilješke uz financijsko izvješće

1.2. Financijsko izvješće za 1.-12. 2021. godinu

– Financijsko izvješće za 1.-12. 2020.

– Bilješke uz financijsko izvješće i sudski sporovi

 

 

2. Izvješća o izvršenju financijskog plana

 Izvršenje financijskog plana 1-6 2021

Obrazloženje izvršenja financijskog plana 01-06 2021

– Izvršenje fincijskog plana 1-12 2021

– Bilješke uz izvršenje financijskog plana 1.-12. 2020.

 

3. Financijski plan za 2021. godinu

– Financijski plan za 2020. godinu

– Obrazloženje uz financijski plan za 2020. godinu

Rebalans I. financijskog plana za 2021 godinu

Obrazloženje uz Rebalans I. financijskog plana za 2021

 

4. Financijski plan za 2022. godinu

Prijedlog financijskog plana za 2022

– Obrazloženje uz prijedlog financijskog plana za 2021. godinu