Financijsko izvješće za 2021. godinu

1. Financijsko izvješće za 2021. godinu

1.1. Financijsko izvješće za 1.-6. 2021. godinu

– Financijsko izvješće za 1.-6. 2020.

– Bilješke uz financijsko izvješće

1.2. Financijsko izvješće za 1.-12. 2021. godinu

Financijska izvješća za razdoblje 01. siječnja 2021 do 31 prosinca 2021. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu

 

 

2. Izvješća o izvršenju financijskog plana

 Izvršenje financijskog plana 1-6 2021

Obrazloženje izvršenja financijskog plana 01-06 2021

– Izvršenje fincijskog plana 1-12 2021

– Bilješke uz izvršenje financijskog plana 1.-12. 2020.

 

3. Financijski plan za 2021. godinu

– Financijski plan za 2020. godinu

– Obrazloženje uz financijski plan za 2020. godinu

Rebalans I. financijskog plana za 2021 godinu

Obrazloženje uz Rebalans I. financijskog plana za 2021

 

4. Financijski plan za 2022. godinu

Prijedlog financijskog plana za 2022

– Obrazloženje uz prijedlog financijskog plana za 2021. godinu