Odluka o zatvaranju dijela LC 31 106 zbog sanacije mosta u mjestu Laktec, km 0+346

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije zatvara dio LC 31 106 u stacionaži km 0+346 zbog radova na sanaciji mosta u mjestu Laktec

odluka_o_zatvaranju_lc_31106_laktec_most_1_16.01.2023