Odluka o zatvaranju dijela LC 31 106 zbog sanacije mosta u mjestu Laktec kod stac. 0+541

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije zatvara dio LC 31 106 u stacionaži km 0+541 zbog radova na sanaciji mosta u mjestu Laktec

odluka_o_zatvaranju_lc_31106_laktec_most_3_16.01.2023