Zimska služba 2016-2017

Dana 15.11.2016 god. na snagu stupa Zimska služba. Operativni program održavanja i karte cesta po nadcestarijama dane su u nastavku.

1. Operativni program održavanja

2. Karta održavanja u Cestariji Goričica

3. Karta održavanja u Cestariji Ivanić Grad

4. Karta održavanja u Nadcestariji Jastrebarsko

5. Karta održavanja u Nadcestariji Samobor

6. Karta održavanja u Nadcestariji Zagreb

7. Karta održavanja u Nadcestariji Vrbovec

8. Karta održavanja u Nadcestariji Zaprešić