Javna nabava u 2017. godini

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Plan javne nabave za 2017. godinu

I. izmjene i dopune plana javne nabave za 2017. godinu

II. izmjene i dopune plana javne nabave za 2017. godinu

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova


JN-MN-2-2017

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, provodi otvoreni postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu radova izvanrednog održavanja na ŽC 1036 Klinča Sela – PisarovinaOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.”>

1. Poziv

2. Izvješće

3. DoN

4. Troškovnik u Excelu

5. ESPD obrazac


JN-MN-3-2017

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu usluga izrade snimki izvedenog stanja i izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja županijskih i lokalnih cesta u Zagrebačkoj županiji sukladno članku 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 03. svibnja 2017. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte zuczg@zuczg.hr.

1. Poziv

2. Izvješće o provedenom savjetovanju

3. DoN

4. Projektni zadatak

5. Troškovnik

6. ESPD obrazac


JN-MN-4-2017

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu usluga radova izvanrednog održavanja sanacije raskrižja ŽC 3288 i ŽC 3016 sa kružnim tokom u Rakovcu, te sukladno članku 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 20. studenog 2017. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte zuczg@zuczg.hr.

1. Poziv

2. Izvješće

3. DoN

4. Troškovnik u Excelu

5. ESPD obrazac

6. Izvedbeni projekt


JN-BN-2-2017

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, Vas poziva na dostavu ponude za radove izvanrednog održavanja sanacije klizišta na ŽC 3005 u Vukovom Selu. Predmet nabave: radovi izvanrednog održavanja ŽC 3005 – klizište Vukovo Selo, procijenjena vrijednost nabave 471.000 kuna bez PDV-a, ev.br. nabave: BN-2-2017. Rok za dostavu ponude je: 04.12.2017. godine u 12:00 sati. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.”>

1. Poziv

2. Troškovnik u Excelu

3. Odluka o odabiru

Javna nabava u 2016. godini

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Plan javne nabave za 2016. godinu

I. izmjene Plana javne nabave za 2016. godinu

II. izmjene Plana javne nabave za 2016. godinu

III. izmjene Plana javne nabave za 2016. godinu

IV. izmjene Plana javne nabave za 2016. godinu


JN-2016-VN-2

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije raspisuje Otvoreni postupak za nabavu financijskih sredstava – dugoročni kredit u kunama

Evidencijski broj nabave: VN-2-2016

Procijenjena vrijednost nabave: 7.500.000,00 kn (bez PDV-a)

CPV oznaka: 66113000-5

Rok za dostavu ponude: 03.08.2016 do 09,00 sati

Dokumentacija potrebna za Natječaj:

1. Tender

2. Troškovnik


JN-MN-2-2016

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije raspisuje natječaj za radove izrade izvedbenih projekata za klizišta na sljedećim lokacijama:

1. Draga Svetojanska (LC 31137)

2. Vranov Dol (LC 31138)

3. Dubravica (ŽC 3005)

4. Svrževo (LC 31130)

Dokumentacija za nadmetanje:

1. Tender

2. Projektni zadatak – klizište Draga Svetojanska

3. Projektni zadatak – klizište Vranov Dol

4. Projektni zadatak – klizište Dubravica

5. Projektni zadatak – klizište Svrževo

6. Troškovnik

7. Nadopuna tendera

Ev. broj nabave: MN-2-2016

Vrsta nabave: otvoreni postupak

Procijenjena vrijednost nabave: 200.000 kn (bez PDV-a)

Rok za dostavu ponude: 12.05.2016 god. do 09:00

Dana 04.05.2016 izmjenjen je Projektni zadatak za klizište Dubravica.


JN-MN-3-2016

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije raspisuje natječaj za radove izvanrednog održavanja (sanacije) klizišta na sljedećim lokacijama:

1. Hotnja (LC 31203)

2. Plešivica B (ŽC 3055)

3. Plešivica A (ŽC 3055)

Dokumentacija za nadmetanje:

1. Tender

2. Hotnja – troškovnik

3. Plešivica B – troškovnik

4. Plešivica A – troškovnik

5. Rekapitulacija troškovnika

6. Nadopuna tendera

Ostala dokumentacija (projekt, nacrti u AutoCAD-u) – link na JumboMail:

https://jumbo.iskon.hr/dl/341557e9-f248-48f5-ad89-4bdd60ab2c26

Evidencijski broj nabave: MN-3-2016.

Vrsta javne nabave: otvoreni postupak.

Procjenjena vrijednost radova: 1.120.000 kn (bez PDV-a).

Rok za dostavu ponuda: 10.05.2016 god. do 09:00 sati.


JN-MN-7-2016

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije raspisuje natječaj za radove izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 3106 (Klinča Sela – Pisarovina)

Dokumentacija za nadmetanje:

1. Tender

2. Troškovnik

Evidencijski broj nabave: MN-7-2016.

Vrsta javne nabave: otvoreni postupak.

Procjenjena vrijednost radova: 2.400.000 kn (bez PDV-a).

Sklapa se Ugovor o javnoj nabavi.

Rok za dostavu ponuda: 05.12.2016 god. do 10:00 sati.

Rok završetka radova: 90 dana od potpisa Ugovora.


JN-MN-8-2016

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije raspisuje natječaj za geodetske usluge izrade snimki izvedenog stanja i geodetskih elaborata izvedbenog stanja županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije.

Dokumentacija za nadmetanje:

1. Tender

2. Projektni zadatak i troškovnik

3. Karta županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije

Evidencijski broj nabave: MN-8-2016.

Vrsta javne nabave: otvoreni postupak.

Procjenjena vrijednost radova: 250.000 kn (bez PDV-a).

Sklapa se Ugovor o javnoj nabavi.

Rok za dostavu ponuda: 14.12.2016 god. do 10:00 sati.


JN-MN-9-2016

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije raspisuje natječaj za radove izvanrednog održavanja sanacije klizišta:

1. Draga Svetojanska (LC 31137)

2. Vranov Dol (LC 31138)

3. Dubravica (ŽC 3005)

4. Svrževo (LC 31130)

Dokumentacija za nadmetanje:

1. Tender

2. Troškovnik Draga Svetojanska

3. Troškovnik Dubravica

4. Troškovnik Svrževo

5. Troškovnik Vranov Dol

6. Rekapitulacija troškovnika

Ev. broj nabave: MN-9-2016

Vrsta nabave: ugovor o javnim radovima

Procijenjena vrijednost nabave: 1.500.000 kn (bez PDV-a)

Rok za dostavu ponude: 28.12.2016 god. do 10:00


Javna nabava u 2015. godini

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Plan javne nabave za 2015. godinu

I. izmjene Plana javne nabave za 2015. godinu

II. izmjene Plana javne nabave za 2015. godinu

III. izmjene Plana javne nabave za 2015. godinu

IV. izmjene Plana javne nabave za 2015. godinu

Javne nabave:

1. Postupak javne nabave za nabavu odvjetničkih usluga

2. Postupak javne nabave za nabavu uredskog materijala

3. Postupak javne nabave za radove izvanrednog održavanja ŽC 2206, 3037, 3106, 3005 te LC 31078, 31112, 31009 i 31023

4. Postupak javne nabave za sanaciju klizišta na ŽC 3097 i 3155 te na LC 31140 i 31132